Fakta om aboriginer

Fakta om aboriginer

BoomerangAboriginer är namnet på Australiens ursprungsbefolkning, alltså de människor som bodde på denna landmassa innan europeiska länder började kolonialisera stora delar av världen på 1700-talet. Under flera tusentals år, omkring 40-70 000 gissar forskarna på, bestämde aboriginerna över denna del av världen, men idag finns det bara ett fåtal kvar. Många förknippar detta folkslag med det uråldriga rör-instrumentet didgeridoo som ger ett djupt säreget ljud ifrån sig när man blåser i det. Aboriginerna har även uppfunnit bumerangen, som från början var ett jaktredskap men nu främst används som leksak bland barn världen över.

Aboriginernas egna vanor

Aboriginerna är ett intressant folkslag som många sociologer har forskat på. Historiskt sett har de varit betecknade som jägare och samlare, med den ovanliga avvikelsen att de sällan har varit bofasta på en och samma plats under en längre tid. Australien är en enorm kontinent där en stor del består av torr ödelagd öknen, såväl idag som för flera tusentals år sedan. Långt innan människan blev civiliserad var man därför tvungen att bokstavligen flytta på sig för att få tag i föda och andra förnödenheter. Idag har vi inte den utmaningen på samma sätt, utan vi flyttar snarare för att ge våra liv lite omväxling och kan investera i ett uterum och anlägga en trädgård utan att det blir en för stor ansträngning. De aboriginer som finns kvar i Australien idag är integrerade i samhället men har fortfarande problem med diskriminering, vilket har lett till att många tyvärr lider av svåra missbruk och olyckliga boendeförhållanden.

Aboriginernas liv idag

När Australien koloniserades för flera hundra år sedan innebar det omedelbart att aboriginerna blev färre. Idag utgör de bara av några få procent av Australiens totala invånarantal. Nästintill hälften av dagens aboriginer bor i utkanten av städerna där levnadsförhållandena är mer fattiga och prövande. Det råder starka fördomar om detta folkslag som har gjort att de inte får samma chanser som den övriga befolkningen i landet. Under början av 2000-talet var sniffandet av bensin så omfattande att myndigheterna införskaffade ett särskilt program som riktade sig mot aboriginer med detta problem. Aboriginerna kämpar fortfarande för sin rättighet att bli tagna som fullgoda medborgare i landet, men vissa partier tycker att de inte ska ha samma möjligheter till vissa bidrag eller att kunna sitta på särskilda maktpositioner. Historiskt sett har detta folkslag varit ihärdiga överlevare som inte låter hinder stoppa dem. Hur framtiden ser ut för dagens aboriginer och de kommande generationerna återstår att se.