Månad: mars 2022

Juridiken är viktig även för kulturarbetare

Frilansande kulturarbete omges ofta av ett romantiskt skimmer av idealism och en grundläggande inställning att samhället är gott och att allting löser sig. Tyvärr ser verkligheten något annorlunda ut. Kulturen är en integrerad del av samhället och verkar under samma lagar och regler som alla andra aktörer. I det avseendet är det inte någon skillnad