Juridiken är viktig även för kulturarbetare

Juridiken är viktig även för kulturarbetare

Frilansande kulturarbete omges ofta av ett romantiskt skimmer av idealism och en grundläggande inställning att samhället är gott och att allting löser sig. Tyvärr ser verkligheten något annorlunda ut. Kulturen är en integrerad del av samhället och verkar under samma lagar och regler som alla andra aktörer. I det avseendet är det inte någon skillnad mellan en kulturarbetare och en person som driver ett eget företag inom till exempel finans- eller IT-branschen. Skillnaden är att de två senare som regel har betydligt bättre kontroll på vilka regelverk som gäller för verksamheten jämfört med kulturarbetaren.

Ansvaret som frilansande kulturarbetare

Kulturarbetare är ett oerhört vitt begrepp, men kan enkelt förklaras vara en person som försörjer sig genom att arbeta med något inom det som vi till vardags benämner som kultur – till exempel teater, musik, film och konst för att endast nämna några områden. En frilansande kulturarbetare är en person som utför samma uppgifter men gör det inte som anställd utan som egenföretagare, eller vad som ofta benämns för självanställd. Att befinna sig utanför anställningens trygga famn medför en stor frihet, men innebär samtidigt ett betydande ansvar. Som frilansare kan man inte skylla på sin arbetsgivare, man är själv ansvarig för verksamheten och att man följer alla lagar och regler som gäller.

Ett komplicerat regelverk

Regelverket för kulturarbetare är både omfattande och komplicerat. Förutom det vanliga regelverket, som generellt gäller för egenföretagare, finns på kulturområdet även en stor mängd särregler som är specifika för olika områden inom kulturen. Är man inte utbildad jurist är det i princip omöjligt att ha kunskap om, och än mindre följa, alla de regler som gäller. Många kulturarbetare väljer därför att löpande anlita en advokatbyrå som bistår dem med allt från juridisk rådgivning inom skatterätt till upprättande av olika typer av avtal och andra juridiska dokument.

Konsten att hitta en bra advokatbyrå

Det område inom juridiken som många kulturarbetare upplever som mest komplicerat är skatterätten, och detta med all rätt. Skatterätten är förmodligen det område där en advokatbyrå kan göra störst nytta för den som arbetar inom kulturen. Den kulturarbetare som söker efter en advokatbyrå med inriktning på skatterätt kan enkelt göra en sökning på advokatbyrå skatterätt följt av den ort där kulturarbetaren är verksam. Därefter är det bara att besöka de olika advokatbyråernas webbplatser och göra en jämförelse. Ett annat alternativ är att besöka Advokatsamfundets hemsida där det är möjligt att söka efter en advokatbyrå utifrån både rättsområde, som till exempel skatterätt eller avtalsrätt, och den ort där advokatbyrån har sin verksamhet.

En i sammanhanget billig försäkring

Advokater arbetar inte gratis och det kostar en slant att anlita en advokatbyrå. Men det är väl investerade pengar och i sammanhanget en prisvärd försäkring för att verksamheten bedrivs på rätt sätt och i enlighet med gällande regelverk. Är det dessutom en advokatbyrå med inriktning på skatterätt är det kanske även möjligt att tjäna in advokatens arvode genom att betala mindre i skatt.