Aztekernas rike

Aztekernas rike

När man hör ”azteker” förs tankarna till en uråldrig civilisation och mystiska ritualer, men faktum är att aztekernas rike faktiskt existerade så sent som på 1500-talet. Det vi idag kallar aztekernas rike frodade mellan åren 1345 och 1521, tills det föll samman genom en kombination av spanska sjöfarare som invaderade, och inbördeskrig. Riket täckte stora delar av dagens Mexiko och dess konst var minst sagt eklektisk, med allt från små prydnader till enorma stentempel och byggnader. Imponerande arméer gjorde att de kunde ta över större områden och mer mark, vilket gjorde riket till det imperium vi talar om idag.

En långsamt uppbyggd stormakt

Aztekernas historia är rik och varierad. Aztekerna som folkslag inkluderar flera olika folk i dagens Mexiko,Tlacochcalcatl som alla talade språket Nahuatl, men ”aztek” användes aldrig av människorna själva, utan det är ett senare påfund. Tre riken, Tepanek, Texcoco och Tlacopán, slog sig samman för att besegra gemensamma fiender och blev tillsammans det som senare skulle kallas aztekernas rike och under storhetstiden omkring år 1519 hade riket fem miljoner invånare. De allra flesta – ca 250 000 av dem – levde i huvudstaden Tenochtitlan, där maktstrukturen byggde på ärvda titlar och religion tätt integrerad i samhället och staten. Aztekernas religion var polyteistisk, med flera olika gudomar som alla representerade olika saker, och de bästa krigarna bar titlar såsom örn- och jaguarkrigare, mäktiga och effektiva i den stora roll de spelade i att sprida imperiets inflytande och yta. Aztekernas kultur var omfattande och varierad, tack vare de många olika folkslag som var en del av den under en så lång period.

Imperiet faller samman

Det var när spanjorerna kom, med Hernán Cortés i spetsen, som saker började förändras. De anlände i Yucatán år 1519, med 630 män, endast beväpnade med svärd och sköldar och trots att Cortés fråntagits sin roll som expeditionsledare av Kubas guvernör, hade han stulit skeppen och seglat utan tillåtelse. Genom förhandlingar och översättare – bland annat en aztekisk slavkvinna som senare blev oerhört viktig i spanjorernas övertagande – påbörjades relationer mellan Cortés och aztekernas ledare, men de föll snart samman. I slutändan, efter en lång tid av krig och belägring, förräderi och brutna allianser, samt ett utbrott av smittkoppor som dödade hälften av regionens invånare, besegrades aztekerna av den spanska armén. Läs mer om aztekerna för att ta del av denna fascinerande kultur med dess krigskonst, kreativitet och religion, som dominerade så stort under dess tid och som även visar på en omvälvande period av europeisk kolonisering av Nord-, Syd- och Centralamerika.