Alaskas ursprungsbefolkning

Alaskas ursprungsbefolkning

Ursprungsbefolkningen i Alaska, USA: s till ytan största delstat visar i sig inte bara vara det som brukar benämnas eskimåer eller inuiter. Inte heller är eskimå och inuit inbördes utbytbara. I själva verket finns det i Alaska följande ursprungsbefolkningar: Inupiaq, Yupik, Aleut, Eyak, Tlingit, Haida, och Tsimshian.

 

Inupiaq
Inupiaq är inuiter och är en av de etniska grupper som utgör Alaskas ursprungsbefolkning. Traditionellt spänner deras territorium från Norton sundet i Beringshav till den kanadensiska gränsen.

 

Eyak
Eyak-folket levde vid Copper River deltat som ligger staden Cordova i Alaska. Hos Eyak-folket använder deras shamaner trummor, målade träfigurer av människor, däggdjur och andra djur som gjordes och fortfarande görs till kraftobjekt genom shamanens både fysiska, magiska och spirituella arbete. De här sakerna används för allt från att hela, göra resor i andevärlden, förutsäga framtiden, förhindra onda andar och att bevilja fertilitetAlaskas ursprungsbefolkning 11

 

Yupik
Yupik är en grupp av ursprungsbefolkningen som lever i västra, sydvästra och södra Alaska. Ast de bor även i den ryska Fjärran Östern. Yupik är eskimåer.

Yupik-familjerna tillbringar av tradition vår och sommar på ett viste för där man bedrev fiske. Vintern tillbringades med andra familjer i byn. Många familjer försörjer sig fortfarande på naturresurser i form av fiske av stillahavslax och säl som är att betrakta som stapelvaror.

Männens hus, qasgiq, allaktivitetshus där man håller ceremonier och festivaler. Här sjunger och dansar man. Historieberättande förekommer även. Här lär männen de yngre pojkarna allt om färdigheter för både överlevnad och jakt, samt anda färdigheter i livet. Ceremonierna leds av en shaman. Pojkarna lever med sina mödrar till omkring fem års ålder.Sean lever de tillsammans med männen.

Kvinnornas hus, benämns ena. Det ligger vanligtvis alldeles intill qasgiq. I en del områden är de båda husen anslutna genom en tunnel. Traditionellt sett undervisar kvinnor de unga flickorna hur man garvar hudar. Även att sy och bearbeta och tillaga vilt och fisk. De får också lära sig att väva. Under en period av tre till sex veckor under vintern byter pojkarna och flickorna boende. Då lär männen ut överlevnad och jakt till flickorna, medan kvinnorna undervisar pojkarna i hur man syr och lagar mat.