Nez Perce-indianerna

Nez Perce-indianerna

Nez Perce är en indianstam och en del av Nordamerikas urbefolkning. Stammen har flera territorium i delstaten Idaho som är ursprungsplatsen för stammen sedan tiden innan koloniseringen av Nordamerika inleddes. Nez Perce-indianerna förlorade stort mot den amerikanska armén och idag finns enbart 2700 indianer kvar från stammen. Nuförtiden anordnas varje år en 1883 kilometer lång vandring uppkallad efter stammen som sträcker sig från Idaho upp mot Kanada. Ursprunget kommer från när stammen försökte fly från den amerikanska armén 1877 för att ansluta sig till hövdingen Sitting Bull i Kanada, något som de misslyckades med.

Historiskt möte om förlåtelse

Än idag finns det många stammar som inte har förlåtit USA för det som den amerikanska armén gjorde under och efter kriget. Men några företrädare för nordamerikas indianstammar har förlåtit USA. Nyligen samlades 1000 företrädare för Nordamerikas indianstammar i huvudstaden Washington DC, för att tillsammans be böner om att ”förlåta USA för de övergrepp” de utstått under århundradena. Bönen riktades inte bara mot den amerikanska armén utan även mot kyrkan, utbildningssystemet och regeringen som de menar har motarbetat indianernas språk och kultur. Det här var det första mötet i sitt slag där man bad om försoning för att därefter gå vidare tillsammans.

Stammens unika hästavel

Stammen är känd för sin hästavel. Det var de spanska conquistadorerna som förde med sig hästar till Nordamerika från Europa. Några av dem rymde och förvildades och det var dessa hästar som bland annat Nez Perce-indianerna tämjde. Snart användes de för att jaga buffel eller delta i strider mot andra indianstammar. Flera olika hästar avlades fram för att antingen användas som arbetsdjur eller i strid. De mest kända raserna är Appaloosa och Nez Perce-hästen. Appaloosan är prickig, så kallad tigrerad, och är en populär ras inom cirkus och galoppsporten. Nez Perce-hästen avlades fram ur Appaloosan och är en omtyckt ridhäst men finns inte i så stort antal.