Arnhem land

Arnhem land

Världens urinvånare har alla landområden som betraktas som heliga. Australiens urpsprungsbefolkning aboriginerna är inget undantag. Arnhem Land är en av de fem provinserna som utgör Northern Territory och bebos till största delen av Yolngu, som är de ursprungliga ägarna av marken. Här finns också nationalparken Kakadu National Park där det finns grottmålningar gjorda av urinvånarna under olika tidsperioder. Nationalparken är tillgänglig för alla men för att få färdas genom reservatet Arnhem Land måste man ansöka om tillstånd. Inte ens med ett godkänt tillstånd är det möjligt att besöka vilka delar som helst av de för aboriginerna heliga markerna i Australiens nordligaste delar.

Ständigt fokus på kultur och traditioner

Vissa områden inom Arnhem Land har så signifikant kulturell betydelse för urinvånarna att inga utomstående tillåts vistas i området. Inte ens om man har tillstånd att resa igenom Arnhem Land. Marken är helig och det som finns där skyddas från yttre påverkan, något som urinvånarna inte har lyckats göra med andra heliga landmärken som till exempel Uluru, mer känd som Ayers Rock, som enligt aboriginerna har förlorat sin heliga kraft. Australien var länge en isolerad kontinent och aboriginerna kan ha levt utan invandring i 50 000 år. Arnhem Land är ett av de största reservaten för urbefolkningen och området kännetecknas och präglas fortfarande av sin isolering gentemot övriga landet, de starka traditionerna, viljan att bevara kulturen och, kanske framförallt, konsten.

Färgstark och traditionell konst

Konstnärerna i Arnhem Land är särskilt kända för den traditionella barkmålningen som bland annat pryder nationalinstrumentet didgeridoo. Den inhemska befolkningen skapar också tillfälliga sandskulpturer som del i sina heliga ritualer. I reservatet finns även många konstnärer som målar tavlor med traditionella mönster med prickar, linjer och olika grafiska figurer. Konstnärerna målar ofta de drömbilder som de sjunger fram och navigerar efter när de vandrar över landområdena. Konstnärerna tillhör i regel Aboriginal Art Centres, medlemsägda och icke vinstdrivande medlemskooperativ. Emily Kame Kngwarreye och hennes syskonbarn Gloria Petyarre och Kathleen Petyarre är några som, förutom i Australien, har ställt ut i Amsterdam, New York och Tokyo. Intresset för aboriginernas färgstarka konst är stort och tavlorna skeppas till köpare över hela världen.