Kultur-inte bara film

Kultur-inte bara film

Kultur är ett väldigt brett begrepp som innefattar alltifrån teater till film. Kultur kan vara i finkulturen eller populärkulturen och Kadinskys verk eller den senaste producerade storfilmen är kanske främst det du först tänker på när du hör ordet kultur? Kanske fnyser du åt finkulturens krångliga formuleringar eller så följer du Svenska Akademiens tillkännagivande av nobelpristagare med stort intresse? Litteratur hör även den till kultur och har sedan boktryckarkonsten utvecklades skänkt läsglädje till otaliga människor, tegelsten som kioskvältare.

Populärkultur och finkultur

Populärkulturen går inte att undkomma, den finns överallt och påverkar oss både direkt och indirekt. Den hypade serien på en streamingtjänst eller reklam som når oss från alla håll. Den här sortens kultur blir ofta lite nedvärderad och de som konsumerar populärkultur kallas inte sällan för den breda massan till skillnad från finkulturen och kultureliten. Den sistnämnda sägs engagera färre människor och är smalare i sin genre. Skillnaderna finns kvar från förr i tiden då kultur som teater och balett bara var tillgänglig för de mer bemedlade, som dessutom enkelt kunde bevara sin kultur genom skrift. De mindre bemedlade förde sin kultur vidare muntligt då läs och skrivförmåga ofta inte fanns hos den här gruppen.

Kultur omger oss ständigt

Kultur är dock mer än populärkultur och finkultur och kan sägas genomsyra hela våra liv. Även om du inte anser dig tillhöra någon kultur eller har ett kulturintresse har du säkerligen traditioner, intressen och vanor du utför, ibland utan att tänka på det och mycket av det är just kultur. Vardagliga företeelser och större händelser som bröllop är även det kultur och ibland pratar vi om olika kulturer, det kan exempelvis vara allt från hur vi friar till hur vi ordnar det stora, eller det lilla bröllopet.

Kultur är maten vi lagar, dansen vi dansar, guden vi tillber och också döden. Hur vi ser på döden och någons bortgång, men också sättet vi ordnar begravningar på kan skilja sig åt beroende på kultur. I de flesta fall är det mycket viktigt att dessa regler efterföljs och att man visar hänsyn för de olika uppfattningar som kan finnas i mötet med döden.

Lavendla möter man alla kulturer och du kan känna dig säker och trygg med att en begravning sker på ett värdigt och respektfullt sätt, både för den avlidne och de efterlevande. Du kan enkelt och smidigt ta kontakt med Lavendla via deras hemsida eller telefon och få hjälp med allt som rör en begravning och era önskemål är det som står i fokus. I en tid av sorg kan det dessutom vara mycket skönt att kontakten med en begravningsbyrå kan skötas online av duktiga rådgivare. På deras hemsida finns även tips och råd att läsa och du kan i lugn och ro planera begravningen hemifrån.