Mayakulturen

Mayakulturen

Chichen Itza är ett av världens sju nya underver

Mayakulturen är kanske en av de mest fascinerande och mytomspunna högkulturerna i världshistorien. Inte minst är mayakulturen vida omtalad för mayakalendern, en komplicerad tideräkning som bygger på flera olika kalendrar, astronomi och matematik. Mayakulturen är även känd för de många monument, tempel och städer med avancerade statsskick som de byggde upp. Ruinerna efter dessa byggnadsverk finns fortfarande kvar i Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras och Mexiko. Mayaindianerna var, och är fortfarande, ett andligt folk och många av deras monument, tempel och andra byggnader har en religiös anknytning. Vill du läsa mer om mayakulturen läser du vidare här och sedan kan du googla efter artiklar om mayaindianer.

Mayakalendern – upphov till många olika teorier

De tidigaste fynden från mayakulturen går att datera till 2000 f. Kr. Lika länge har mayakalendern, som i modern tid har föranlett en rad domedagsprofetior, funnits. Mayaindianerna var fascinerade av astronomi och tid. De byggde upp sina kalendrar utifrån månår, solår och Venus omloppstid runt jorden. De olika stammarnas kalendrar kunde sedan sammanfogas med varandra till olika långa tidscykler. Mayakalendern i sig är en matematiskt komplicerad tideräkning som länge har intresserat matematiker och forskare. Det är inte förvånande att kalenderns intensiva fokus och koppling till kulturens riter och mytologi lockar sökare och anhängare av existentiella frågor. Senast mayakalendern gav upphov till spekulationer om jordens undergång var vid midvintersolståndet i december 2012, då en stor tidscykelskiftning inträffade. Eftersom det finns få ursprungskällor bevarade är det svårt att hitta en enhetlig tanke för mayakalenderns tideräkning, om det ens finns någon. Vad forskarna däremot vet är att mayakalendern rullar vidare i drygt 63 miljoner år till. lär dig mer med ljudböcker från storytel.se och stilla din nyfikenhet om mayaindianerna.

Palenque Maya archaeological site, Temple of the sun. surrounded by lush tropical rainforest.

Mayakulturen blomstrade som en högkultur under ca 3500 år. Många har fått lära sig att det var spanjorernas ankomst och invasion av de mellanamerikanska länderna som ledde till att mayakulturen gick tillbaka och slutligen föll samman. Detta är inte sant eftersom mayakulturen hade börjat förfalla långt före 1500-talet. Forskarna har inte lyckats hitta anledningen till att de avancerade och välutvecklade stadsstaterna kollapsade. De hypoteser som finns tar bland annat upp klimatförändringar som orsakade torka och svält, kollaps av den inre strukturen med anarki och inbördes strider som följd och att rikets ledare förlorade sin makt och respekt när folket insåg att de inte var gudar, något som de utgav sig för att vara. Mayaindianerna anpassade sig efter de nya förutsättningarna som den spanska koloniseringen innebar och är än i dag bosatta i samma område, i norra Centralamerika, som sin förfäder. ytterligare information om mayakulturen kan du hitta i facktidningar som Allt om historia, Illustrerad Vetenskap och Populär historia.