Pompeji

Pompeji

Pompeji, den italienska staden som ödelades år 79 efter Kristus av ett stort vulkanutbrott från vulkanen Vesuvius, började grävas ut på mitten av 1700-talet. Staden hittades dock redan 150 år tidigare av en slump, men man tror att Domenico Fontana, arkitekten som hittade staden 1599, valde att inte gräva ut den på grund av det anständighetstänkande som rådde på hans tid då han sannolikt hittade några av de väldigt erotiska freskerna.

Oanständig stad

Det råder delade meningar om Pompejis folkmängd. Det var en hamnstad med blomstrande handel, och enligt vissa källor fanns 12 000 invånare, enligt andra omkring 20 000 invånare. Det har även fastslagits att människor bodde i hamnområdet och vid floden Samos mynning, i hus uppförda på pålverk som liknar Venedig. Upp till 20 bordeller tros ha funnits i staden, vilket enligt forskarna är väldigt mycket. Att ta med i beräkningen är dock att som hamnstad och även semesterstad för rika romare fanns en stor andel folk som inte bodde i staden men ändå besökte den, varvid antalet bordeller kanske kan förklaras. Även under antiken användes sexleksaker, potenshöjare och dämpande medel. En teori är att brödpinnar och musbajs användes. Brödpinnarna användes för sexuell njutning medan musbajset användes för att dämpa lusten. Är du på jakt efter bättre saker än bröd och musbajs kan du surfa in och kolla på sexleksaker för den moderna människan istället. Lättare att göra rena, fler material och mer avancerad njutning utlovas.

Katastrofen

Det var inte bara Pompeji som ödelades, utan även flera andra städer intill Vesuvius. Det finns också vissa skillnader mellan städerna. Området hade drabbats av jordskalv till och från under en längre tid, folk var vana och brydde sig inte, och samma år som vulkanutbrottet hade brunnarna sinat. Inte heller det brydde sig folket om nämnvärt, därför var de oförberedda när katastrofen väl var ett faktum. Mitt på dagen började vulkanen häva ur sig mängder med aska, pimpsten och rök i en pelare som sträckte sig 1,5 mil upp i luften. Det vulkaniska materialet slungades ut i en hastighet av 1000 km/h och med 10 000 ton i sekunden. En och en halv timme senare ökade stenregnet över den kringliggande trakten och vulkanen hävde ur sig aska ännu snabbare. Flyende människor dog när stenarna regnade ner på dem.

När kvällen kom slungade Vesuvius ur sig 100 000 ton aska i sekunden och pelaren ovanför sträckte sig nästan tre mil upp. Delar av den kollapsade och en 800 grader varm lavin av aska, glödande klippblock och giftiga gaser for ner för berget i en hastighet av 100 km/h. Vågen träffade Herculaneum, en annan by, och invånarna dog direkt på mindre än en sekund.

När askpelaren kollapsade helt och hållet morgonen efter kom den absolut största lavinen och den ödelade Pompeji totalt. Tre andetag tog det innan människorna dog av kvävning genom vätska i lungorna och en slags cement som kom ifrån askan de andades in. Lavinerna dödade dessutom många av dem som redan lyckats fly från städerna och vulkanutbrottet flyttade kustlinjen 450 meter ut i havet, så mycket organiskt material kastades ut ur jordens inre.