Kultur – ett uttryck för människans skapande

Kultur – ett uttryck för människans skapande

Kultur är ett mycket vitt begrepp som kommer från latinets ”cultura” som betyder odling, bearbetning och bildning, men det man i allmänhet menar är ”andlig odling”, det vill säga människans konstnärliga skapande och underhållning som tar sig uttryck i bland annat konst, musik, litteratur, film och teater. Kultur är nyttigt både för kropp och själ, och de som deltar i kulturella aktiviteter har bättre hälsa och livskvalitet. Hur tillgänglig kulturen är skiljer sig åt mellan olika grupper, och därför är det viktigt att barnen får uppleva kultur redan i skolan och att man får in kultur i de olika ämnena. Behöver barnen sedan läxhjälp kan man anlita Studybuddy som ger läxhjälp online. Den statliga myndigheten Kulturrådet verkar för att alla ska få tillgång till högkvalitativ kultur och ser till att de kulturpolitiska målen uppfylls.

Delta i kulturella aktiviteter

Kultur är roligt att uppleva som publik men också att själv utöva kulturella aktiviteter. Passa till exempel på att både gå på musikkonserter och spela ett instrument själv, se på konst på museer och måla själv, läsa böcker och skriva själv och gå på teater och prova på att vara skådespelare själv, så får du uppleva det från båda sidor! Organisationen Ideell kulturallians har en samordnande uppgift för olika kulturorganisationer och vill vara den ideella kulturens röst i samhället. Kulturen kommer alltid att ha stor betydelse för människan!