Finansiering av kultur

Finansiering av kultur

Kultur är väldigt uppskattat i vårt samhälle. Tänk dig själv en vardag utan film, böcker, teater eller musik. Hur skulle det se ut? Nu under coronakrisen har många särskilt uppskattat kulturens bärande roll när de varit tvungna att stanna hemma och hitta underhållning på olika sätt. Men kultur kommer inte från ingenstans. Det krävs finansiering för att skapa film, böcker och andra kulturella uttryck.

För filmskapare kan det vara en hel del arbete att hitta finansiering, särskilt om de är nya inom branschen. Om någon väljer att finansiera en film brukar det oftast innebära att de också vill bli delägare i produktionen. Det finns flera stipendier att söka för den som planerar ett filmprojekt. En del väljer också att ta företagslån, till exempel via https://qred.com/se/ som betalar ut pengar samma dag som ansökan är inlämnad.

Filmstipendier

Till minne av den avlidne filmskaparen Malik Bendjelloul har en fond instiftats döpt till ”Malikfonden”. Den delar årligen ut stipendier till olika dokumentärfilmsprojekt. År 2020 fick tre projekt stipendier till en summa av över 8 000 euro, motsvarande nära 86 000 kronor. Genom att ansöka på fondens hemsida kan filmskapare på detta sätt finansiera kommande dokumentärfilmsprojekt. Mottagarna av stipendiet offentliggörs den 14 september som var Malik Bendjellouls födelsedag.

Kulturstöd under coronapandemin

Coronapandemin har slagit hårt mot kulturen då många föreställningar har fått ställas in och filminspelningar inte kunnat genomföras som planerat på grund av smittorisken. Malmös kulturaktörer har därför fått ett extra ekonomiskt stöd som gör det möjligt för dem att arbeta vidare och arrangera föreställningar för mindre grupper. De har också använt sig av digital kommunikation och andra lösningar för att hålla igång sina verksamheter.

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning för att återstarta och utveckla Sveriges kultur efter coronapandemin. Kulturminister Amanda Lind menar att kulturen gör vårt samhälle och våra liv rikare, därför bör vi satsa på och stötta kulturen. Linda Zachrison har av regeringen utsetts till särskild utredare. Hon har tidigare varit chef för Publiken, en avdelning vid Svenska Filminstitutet. Dessutom har hon arbetat som chef för Parkteatern och varit VD för Cirkus Cirkör. Hon ska lämna förslag till regeringen kring vilka insatser de ska starta upp för att utveckla och stärka kultursektorn.

Fiansiering av teater

Företag som verkar inom teatern har blandekonomier, vilket innebär att de får sina intäkter från uppdrag, försäljning och samproduktioner. De får också pengar från offentliga stöd och bidrag. För den som behöver rådgivning kring affärsutveckling inom teater, kultur och konst finns det kulturinkubatorer i flera kommuner. Fackförbund kan också hålla kurser vad gäller företagande. Det är viktigt att som kulturidkare inom teatern ta tillräckligt mycket betalt. Uppdragsgivaren betalar för din tid, erfarenhet och kunskap i arbetet. Du behöver också ta med den tid och de omkostnader som du har för att kunna ta uppdrag.

För att få pengar kan du välja att få sponsring där ett kommersiellt företag använder sig av ditt kulturprojekt för sin marknadsföring. Ett annat sätt att få in pengar är genom crowdfunding, där många privatpersoner eller företag ger mindre bidrag för att en teaterpjäs ska kunna genomföras.